Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээ/ААН, албан байгууллага, иргэд даатгуулагч/ та бүхнийг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.. 🙂

/ААН, албан байгууллага, иргэд даатгуулагч/ та бүхнийг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.. 🙂

Тус хэлтсийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу
Аж ахуй нэгж, Ажил олгогч,
Албан байгууллага, иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг танилцуулах, шинээр хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, цахим үйлчилгээний талаар мэдээ, мэдээллийг хүргэж байна.

/ААН, албан байгууллага, иргэд даатгуулагч/ та бүхэн бидэнтэй хамтран ажиллана уу. 🙂