Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 

Хэлтсийн дарга нар

1974-1982 онд Л.Хээшиг

1982-1988 онд Д.Намсрай

1989 онд Г.Цулбуур

1989-1992 онд Ганболд

1993-2000 онд Д.Дашням

2000-2022 он Ц.Баярмаа

 

Анхны сумын нийгмийн даатгалын байцаагч:

Галшар сум Д.Алтангэрэл /1984-2005/

Жаргалтхаан сум Н.Баасанжав /1984-1989/

Дэлгэрхаан сум О.Нямсүрэн /1984-1987/

Цэнхэрмандал сум н.Доржнамжин /1984-1985/

Өмнөдэлгэр сум В.Цэвээндорж /1984-1985/

Баян-Адрага сум Л.Мижидсамдан /1984-2007/

Баян-овоо сум В.Цэвээндорж /1984-1985/

Биндэр Ч.Цэрэндулам /1984-1992/

 

Бидний бахархал

Хэлтсийн хамт олны дунд “Хөдөлмөрийн хүндэт медальтай” 3,

Нийгмийн хамгааллын болон Санхүү банкны тэргүүний ажилтан 10,

Нийгмийн даатгалын хүндэт ажилтан 12 ажиллаж байна.

 

ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь анх МҮЭ-ийн Төв Зөвлөлийн Тэргүүлэгчдийн 1942.04.28-ны өдрийн 27-р хуралдааны тогтоолоор тус аймгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн Зөвлөлд Нийгмийг Аюулаас Хамгаалах хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж нийгмийг аюулаас хамгаалах тухай дүрмийг хэрэгжүүлэн ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1960 оноос Нийгмийн даатгалын хэлтэс болгон зохион байгуулсан байна. Улсын нийгэм хангамжийн ажлыг төвлөрүүлэн зохион байгуулах тухай БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1974 оны 124-р тогтоолыг үндэслэн аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны 1974.6.24-ний өдрийн 60-р захирамжаар Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтсийг дарга, ня-бо, хөдөлмөрийн байцаагч 1, тэтгэврийн байцаагч 2 бүгд 5 орон тоотой байгуулж байжээ. 1974-1987 онд ХНХ-ийн хэлтэс, 1988-1990 онд Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын газар, 1991- 1994 он дуустал ХНХ-ийн хэлтэс, Монгол улсын засгийн газрын 1994 оны 171-р тогтоолоор 1995 оноос Нийгмийн даатгалын хэлтэс нэртэй болон зохион байгуулагдаж улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, эрхлэх ажил үйлчилгээний өсөлт, хамрах хүрээтэй уялдан нийгэм хангамж, нийгмийн даатгалын албаны бүтэц зохион байгуулалт боловсронгуй болон хөгжсөөр ирсэн.

Манай хамт олон нь орон нутагт “Нийгмийн даатгалын тухай хууль” тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан, сангийн орлогын эх үүсвэрийг тогтвортой бүрдүүлж хуримтлал бий болгох, иргэд, даатгуулагчидад ёс зүйтэй мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх замаар тэдний тэтгэвэр, тэтгэмж авах, хуульд заасан бусад эрхээ бүрэн эдлэх, үйлчилгээний таатай нөхцлийг бүрдүүлэх  эрхэм зорилгоо бүрэн биелүүлэн  ажиллаж байна..

Хэлтэс нь Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг, Бор-Өндөр суманд үйлчилгээний нэг тасагтай сумдад 23 байцаагч,  нийт 47 хүний бүрэлдхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 85,7 хувь нь эмэгтэй, удирдах чиг үүрэг хэрэгжүүлэх албан тушаалд ажиллагсадын 98,6 хувь нь дээд боловсролтой 84,3 хувь нь ня-бо эдийн засагч мэргэжилтэй, магистр цолтой 2,  15 нь улсын байцаагчийн зэрэгтэй байна.

2021 онд Аймагтаа төрийн байгууллагуудаас анхны ISO 9001:2015 стандартад нийцсэн Чанарын менежментийн тогтолцоог  нэвтрүүлсэн.

“Эерэг хандлага-цахим үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн жил”-ийн хүрээнд  Аж ахуйн нэгж байгууллагыг тоон гарын үсэгт шилжүүлж нийт ажил олгогчийн 92,5 хувь буюу 875 байгууллагыг хамруулсан.

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

бүтэц орон тоо 2
20×30

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар