Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээМариус висмантас: дан ганц эрх баригчдын шийдлээс гадна олон нийтийн эрх ашиг, санал хүсэлтийг харгалзан үзэж байгаад тань хүндэтгэлтэй хандаж байна

Мариус висмантас: дан ганц эрх баригчдын шийдлээс гадна олон нийтийн эрх ашиг, санал хүсэлтийг харгалзан үзэж байгаад тань хүндэтгэлтэй хандаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ц.Уртнасан Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн Мариус Висмантасын хүсэлтийн дагуу албан уулзалт хийлээ.
Ноён Мариус Висмантас “Манай суурин төлөөлөгчийн газар нь Сангийн яам, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг санхүү, хөрөнгө оруулалтын сектортой нягт уялдаа холбоотой ажилладаг бөгөөд улс орны хэмжээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг танай салбартай ч бас хамтран ажиллах сонирхол их байдаг” гэдгээ илэрхийлэв. Тэрээр үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг Засгийн газар бонд хэлбэрээр гаргаж, үүнийг тэтгэврийн даатгалын сангийн хөрөнгө буюу тэтгэврийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлээр санхүүжүүлэх асуудлын талаар мэдээлэл авахыг хүслээ.±8 хувийн хүүтэй моргейжийн зээлийг цаашид үргэлжлүүлэн олгох хэлэлцүүлгийн үеэр өнгөрсөн нэгдүгээр сард Ноён Мариус Висмантас Монголбанкинд хэд хэдэн санал хүргүүлсэний нэг нь дээрх асуудал байсан аж.

НДЕГ-ын дарга Ц.Уртнасан: “Ерөнхий сайдаас тэтгэврийн санг мөнгөжүүлэх асуудлаар холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг өгсөн. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын 80 хувийг ажил олгогч даатгуулагчдын төлсөн шимтгэлийн орлогоос бүрдүүлдэг. Манай байгууллага нэг талаас Засгийн газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч агентлаг, нөгөө талаас нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг давхар хангаж ажиллах үүрэгтэй. Тэтгэвэрийн даатгалын санг мөнгөжүүлэх асуудал нь улсын төсвийн тэнцэлийг хангах, банк санхүүгийн салбарын тогтвортой ажиллагааг хангах, тэтгэвэрийн даатгалд даатгуулагчдын нэрийн дансны хөрөнгийн үнэ цэнгийг алдагдуулахгүй байх зэрэг асуудалтай шууд холбоотой. Иймээс Засгийн газар төдийгүй нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогчдын эрх ашигтай уялдуулан шийдвэрлэх, харилцан зөвшилцөл хийж байж шийдвэрлэх асуудал” гэв.

Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн “Ер нь ипотекийн зээлийн удирдлага Монголбанкин дээр байрших ёсгүй бөгөөд ямар аргаар, яаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг судлах хэрэгтэй байгаа” гэдгийг сануулллаа. Тэрчлэн Нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлагын саналыг сонсохоор ирсэн маань зөв зүйтэй хэрэг боллоо. Дан ганц эрх баригчдын шийдлээс гадна олон нийтийн эрх ашиг, санал хүсэлтийг харгалзан үзэж байгаад тань хүндэтгэлтэй хандаж байна, цаашдын санал санаачлагадаа бид та бүхний байр суурийг тусгаж ажиллах болно гэсэн юм.