Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн 78,79,80 тоот тогтоолуудаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа  тэтгэврийн хэмжээг 35,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн  2012 оны 02 дугаар сарын 1-нээс эхлэн тооцон олгохоор, бүрэн тэтгэврийн  доод хэмжээг 140300 төгрөгөөр, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 105200 төгрөгөөр тус тус шинэчлэн  тогтоож , Төрийн албан хаагчдын цалинг 80,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 2012 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр   шийдвэрлэжээ.