Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээНоровлин, Дадал сумдад ажиллаа

Норовлин, Дадал сумдад ажиллаа

          Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон 2023.02.02-03 ны өдрүүдэд Норовлин, Дадал сумдад ажиллаж Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, малчин тэтгэврийн тухай иргэд даатгуулагчдад, Дадал сумын хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн ажилтан, албан хаагчдад Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн талаар мэдээлэл өгч, зөвлөмж ярилцлага хийлээ.
          Мөн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуримтлагдсан өр авлагыг барагдуулах талаар нутгийн удирдлагуудтай уулзаж цаашид хамтран ажиллах талаар зөвлөлдлөө.
Тус сургалтаар Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг Норовлин, Дадал сумын нийт 102 иргэд, даатгуулагчдад хүргэлээ.