Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
Нүүрмэдээ мэдээлэлцаг үеийн мэдээСУРГАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЛЭЭ.

СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЛЭЭ.

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID)-ийн санхүүжилттэй бизнесийн тогтвортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх (BEST) хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Санхүүгээ хэрхэн удирдах вэ” сургалтанд тус хэлтсийн ХШДА-ын тасгийн

дарга Н.Цолмонбаяр бизнес эрхлэгчдэд сургалт мэдээлэл хүргэлээ.