Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээЭмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт шинээр батлагдлаа.

Эмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт шинээр батлагдлаа.

Монгол Улсын Эмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт MNS 5376:2014 шинээр батлагдан 2015 оны 1 сарын 9-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлээд байна.

Энэхүү стандарт нь 4 төрлийн жорын маягт /энгийн эмийн жорын маягт, сэтгэц нөлөөт эмийн жорын маягт, мансууруулах эмийн жорын маягт болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх жорын маягт/-тай байхаар батлагдсан бөгөөд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлттэй эмийн жорын маягтын дагуу энэ оны II дугаар улирлаас эхлэн иргэд-даатгуулагчдад үйлчлэх юм.

Жорын маягтын хэмжээг өөрчилснөөр эмийн санд уг маягт үлдсэн ч даатгуулагчид тасалж өгөх хэсэгтэй болгон шинэчилсэн ба жор нь бичигдсэн өдрөөс хойш 10 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байсныг 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй болгож, мансууруулах, сэтгэцийн эмийн жоруудыг хүлээн авах, хэрэглэх хүний мэдээллийг дэлгэрэнгүй бичдэг, хянадаг болгон өөрчиллөө.