Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
Нүүрмэдээ мэдээлэлцаг үеийн мэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, тогтоолтыг /ХЧТА /шалгах хамтарсан магадлалыг улсын хэмжээнд 2023 онд зохион байгуулж байна.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, тогтоолтыг /ХЧТА /шалгах хамтарсан магадлалыг улсын хэмжээнд 2023 онд зохион байгуулж байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, тогтоолтыг /ХЧТА /шалгах хамтарсан магадлалыг улсын хэмжээнд 2023 онд зохион байгуулж байна. Хэнтий аймгийн хэмжээнд хамтарсан магадлалыг 2023 оны 05 дугаар сарын 07-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
Хамтарсан магадлалаар Хэнтий аймагт хамгийн их тохиолдож буй мэдрэл, сэтгэц, дотор, чих хамар хоолой, гэмтэл согогийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон 1070 иргэд, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгож байгаа байдлыг тус тус шалгана.
Тухайн сумдын эрүүл мэндийн төвийн эмчлэгч эмч болон нийгмийн даатгалын байцаагч, нарийн мэргэжлийн эмч нар шалгалтад орох иргэдэд утсаар мэдэгдэх тул 5 дугаар сарын 7-16-ны хооронд оршин суугаа хаяг, холбогдох дугаарыг нээлттэй байлгаж дуудсан хугацаанд ирэхийг анхаарна уу.
Шалгалтаас хоцорсон тохиолдолд өөрийн биеэр Улаанбаатар хотод ЭХМТКомисс дээр очиж дахин магадлалаар орох тул хариуцлагатай хандана уу .