Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
Нүүрмэдээ мэдээлэлцаг үеийн мэдээ◽️Аж ахуйн нэгж, албан байгуулга, сайн дурын даатгуулагч та бүхэн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хугацаандаа төлнө үү.

◽️Аж ахуйн нэгж, албан байгуулга, сайн дурын даатгуулагч та бүхэн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хугацаандаа төлнө үү.