Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоолХорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2016.03.25 №05

Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2016.03.25 №05